O SZKOLE  /  GALERIA ZDJĘĆ  /  AKTUALNOŚCI  /  STATUT SZKOŁY  /  NAUCZYCIELE  /  KONTAKT  / 

MENU

Aktualności

Samorząd szkolny

Sport

Dyskoteki

Mikołajki

WOŚP

Wycieczki

KALENDARZ SZKOŁY

Wywiadówki

Biuletyn informacyjny

Kalendarz szkoły

Szkolny Duszek (gazetka szkolna)

ODDZIAŁY ZEROWE

Aktualności

Nauczyciele

Galeria zdjęć

PRACOWNICY SZKOŁY

Nauczyciele

Administracja

POCZET SZTANDAROWY


 

Pragniemy zaprosić na finał Obchodów Jubileuszowych,
który odbędzie się 18. maja 2018 roku,
 w 74. rocznicę zwycięstwa Polaków  w walce o Monte Cassino.

 

Tutaj do pobrania formularz zgłoszenia do konkursu,
 który rozstrzygnięty zostanie w czasie Wielkiego Jubileuszu.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO

„NIEDŹWIADEK WOJTEK – PRZYJACIEL ŻOŁNIERZY ARMII ANDERSA”

 

Organizowanego z okazji 60-lecia Szkoły i 20-lecia nadania Szkole Imienia. Kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju.

I. Cele konkursu:

1. Przybliżenie uczniom historii Niedźwiadka Wojtka.

2. Kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni,  kreatywności i umiejętności plastyczno-technicznych dzieci.

II. Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju.

2. Przed wykonaniem prac nauczyciele zapoznają uczniów z treścią książki Łukasza Wierzbickiego „ Dziadek i Niedźwiadek”.

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską, na formacie A3 lub A4 albo techniką przestrzenną.

4. Do konkursu przyjmowane będą tylko prace indywidualne.

5. Każda klasa przekazuje do konkursu szkolnego max 10 prac, które  powinny być podpisane (imię i nazwisko autora, klasa).

6. Prace należy złożyć do 15 kwietnia 2018 r. do  Pani J.Szczeblewskiej.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 18 maja 2018 r.

8. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas Święta Szkoły.

9. Zwycięzcę wyłoni powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa.

10. Prace wykonane techniką płaską zostaną nagrodzone w trzech kategoriach:

klasa I

klasa II

klasa III

11. Prace przestrzenne zostaną nagrodzone w jednej kategorii klas I-III.

12. W każdej ww. kategorii zostaną przyznane I, II i III miejsca. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

13. Dodatkowo zostanie przyznana Nagroda Specjalna uczestnikowi, którego praca przestrzenna zdobędzie największą ilość głosów uznania uczniów klas I – III.

III. Kryteria oceny pracy:

1. Zgodność z tematem.

2. Interpretacja własna tematu.

3. Walory artystyczne.

4. Pomysłowość i oryginalność.

   

 

UROCZYSTOŚCI
IMPREZY

60-lecie szkoły 2018

KONKURSY
REGULAMINY

z okazji
 60-lecia szkoły
 i 20-lecia nadania szkole imienia

 KONKURS PLASTYCZNO -TECHNICZNY

KONKURS POETYCKI DLA KLAS II –III

KONKURS LITERACKI

KONKURS PLASTYCZNY


DRUKI DO POBRANIA

Statut Szkoły

Usprawiedliwienia

Plan lekcji

Ubezpieczenia

Podręczniki

Regulaminy

Rekrutacja

POLANICA-ZDRÓJ

Polanica-Zdrój

www.polanica.pl


Szkoła Podstawowa nr 2 w Polanicy-Zdroju im. Żołnierzy z Monte Casino